Neuro Balance Ashwagandha
Griechischer Bergtee
Mariendistel
Louisa Dellert gewinnt Nachwuchspreis

Tin tức

Thiếu sắt ở trẻ nhỏ ba mẹ không nên xem thường

Thiếu sắt ở trẻ nhỏ không có biểu hiện quá rõ rệt do đó bệnh lý thường được phát hiện muộn. Ở một mức độ thấp, việc thiếu sắt có thể không gây quá nhiều nguy hại cho sức khỏe của trẻ. Nhưng điều đó không có nghĩa là ba mẹ có thể xem thường.