EMAS

EMAS

EMAS

Salus đã giới thiệu hệ thống quản lý sinh thái thông minh bao gồm tất cả các lĩnh vực - từ việc thu mua, sản xuất đến phân phối.

Hệ thống quản lý sinh thái EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) được xây dựng dựa trên quy định EC số 1221/2009 (EMAS III, Đề án kiểm toán và quản lí sinh thái) và tiêu chuẩn quốc tế DIN EN ISO 14001 và được kiểm soát thường xuyên bởi Envizert.

EMAS không chỉ là một hệ thống quản lý đơn thuần, EMAS còn là định hướng hoạt động: công ty cần cải thiện vượt ra ngoài các yêu cầu pháp lí về môi trường. Do đó, phải kiểm soát các mục tiêu và biện pháp cụ thể liên quan đến môi trường.

Cứ ba năm một lần, chúng tôi công bố một báo cáo môi trường, bao gồm tất cả các hoạt động và dữ liệu liên quan đến môi trường, ví dụ: sử dụng tài nguyên và năng lượng, khí thải và chất thải.

Salus là công ty đầu tiên trong ngành thực phẩm Đức tham gia vào EMAS từ năm 1996 và có thể cải thiện hơn nữa các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường.