Bảo vệ khí hậu
Tin tức - Bảo vệ khí hậu

Bảo vệ khí hậu

Bảo vệ khí hậu

Công ty bảo vệ khí hậu

2014 Salus trở thành thành viên của “Hội bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng của Kinh tế Đức”

Các công ty là thành viên của hội đưa ra các ví dụ về việc bảo vệ khí hậu và tiết kiệm năng lượng. Là hiệp hội công nghiệp của các công ty Đức tất cả quy mô, Công ty bảo vệ khí hậu đưa ra các ví dụ tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và bảo vệ khí hậu. Họ giảm lượng CO2 thải ra và chứng minh: bảo vệ khí hậu có thể thực hiện được.

Các thành viên của hội được xem xét kỹ lưỡng và được đề xuất bởi một nhóm chuyên gia từ Bộ môi trường Đức, Bộ kinh tế Đức và Hiệp hội công nghiệp và thương mại Đức.

Là một công ty “XANH”, Salus phù hợp với hoạt động này, vì kể từ năm 1916 thành lập công ty, công ty đã chú trọng trong việc bảo vệ môi trường và khí hậu.