Nguyên tắc về  môi trường của SALUS
Tin tức - Nguyên tắc về môi trường của SALUS

Nguyên tắc về môi trường của SALUS

Kể từ khi thành lập, SALUS quan tâm đến các vấn đề sức khỏe. Điều kiện tiên quyết quan trọng nhất là việc giữ gìn và sử dụng môi trường một cách cẩn thận. Do đó, chúng tôi quản lý các sản phẩm, sản xuất và cải tiến liên tục, để có thể tránh hoặc giảm thiểu tác hại đến môi trường.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các nguyên tắc về môi trường sau đây:

- Chúng tôi hướng đến việc phát triển nguồn nguyên liệu thô từ nông nghiệp hữu cơ để đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển kinh tế với thiên nhiên ở mức độ toàn cầu.

- Bảo vệ môi trường chỉ có thể làm được khi cả công ty cùng tham gia và hành động. Vì lý do này, tất cả nhân viên cần được thông tin đầy đủ nhất có thể để họ tích cực trong việc bảo vệ môi trường.

- Các vấn đề phải được giải quyết từ đầu. Do đó, chúng tôi kiểm tra từng sản phẩm, quy trình và hoạt động để đánh giá tác động môi trường.

- Sự tương tác của chúng tôi với môi trường được theo dõi liên tục, ghi chép và phân tích các hạn chế, để chúng tôi có thể tối ưu hóa các quy trình hoạt động với các nguồn lực sẵn có.

- Chúng tôi cam kết tuân thủ các yêu cầu pháp lý, tiếp tục cải thiện các chính sách bảo vệ môi trường của công ty và vì vậy chúng tôi sẵn sàng cho bất kỳ ý tưởng mới hoặc những thay đổi nào liên quan đến môi trường.

- Chúng tôi khuyến khích tất cả nhân viên đóng góp tích cực trong việc cải thiện bảo vệ môi trường. Các đề xuất cải tiến được chấp nhận và khen thưởng. Chúng tôi cũng khuyến khích khách hàng đánh giá các sản phẩm, công ty và đưa ra các ý kiến để cải thiện.

- Chúng tôi giảm tiêu thụ nguyên liệu, đặc biệt là về nước, năng lượng, đóng gói và vận chuyển.

- Chúng tôi đặc biệt chú ý đến việc sử dụng các chất phụ gia (như thuốc tẩy, chất khử trùng và chất bôi trơn) để đảm bảo thân thiện với môi trường, không gây hại cho môi trường.

- Chúng tôi ưu tiên các nhà cung cấp và các công ty chú trọng đến bảo vệ môi trường và khuyến khích họ tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường của chúng tôi.

- Chúng tôi đã thiết lập một hệ thống quản lý rủi ro để tránh ô nhiễm môi trường và để đảm bảo rằng mọi người không bị tổn hại trong trường hợp xảy ra rủi ro.

- Chúng tôi có hệ thống kiểm tra để đảm bảo đạt được các mục tiêu chúng tôi thiết lập.

- Chúng tôi đối thoại mở rộng với cộng đồng và các chuyên gia về tác động với môi trường trong việc kinh doanh của mình.