Hệ thống quản lý chất lượng
Tin tức - Hệ thống quản lý chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng

SALUS HAUS sản xuất dược phẩm và sở hữu giấy phép sản xuất theo Quy định số 13 của luật dược phẩm Đức và giấy phép nhập khẩu theo Quy định số 72, được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ vùng Thượng Bavaria. Giấy phép sản xuất bao gồm sản xuất thuốc thảo dược, cũng như thử nghiệm và loại bỏ các sản phẩm không vô trùng. Việc sản xuất được tuân thủ theo quy chuẩn GMP (Good Manufacturing Practice). Việc tuân thủ các nguyên tắc này sẽ thường xuyên được kiểm định bởi cơ quan có thẩm quyền tại vùng Thượng Bavaria, họ sẽ kiểm toán trong nhiều ngày và cấp chứng nhận GMP.

Các quy chuẩn GMP mô tả chi tiết các yêu cầu cho sản xuất, thử nghiệm và loại bỏ các thành phần độc hại. Bao gồm các yêu cầu về một nhân viên đã được đào tạo, các thiết bị phù hợp và đủ điều kiện, tài liệu chính xác, sản xuất và kiểm soát chất lượng, hệ thống máy tính được phê chuẩn, quy trình hợp lệ và phương pháp phân tích. Việc thực hiện các tiêu chuẩn cao này đảm bảo chất lượng và an toàn của sản phẩm.

Các quy chuẩn GDP (Good Distribution Practice) mô tả các nguyên tắc trong phân phối thuốc, ngoài ra hướng dẫn cả về lưu trữ và vận chuyển dược phẩm.

Chúng tôi đã lắp đặt một hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ tại cơ sở sản xuất và áp dụng cả tiêu chuẩn GMP đã được nêu trên cho các sản phẩm không chứa hoạt chất chữa bệnh. Bên cạnh đó, các hệ thống chất lượng thực phẩm riêng biệt cũng được tích hợp như tiêu chuẩn HACCP (Hazard Analysis and Critical control points) và hệ thống quản lý các chất gây dị ứng.

Chúng tôi cũng thường xuyên được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA (Food and Drug Administration) kiểm tra các thực phẩm bổ sung được sản xuất để xuất khẩu sang Mỹ. Báo cáo đã nêu rõ việc Salus thực hiện đúng theo quy định tại chương 21 CFR mục 111 về thực phẩm chức năng.