Chứng nhận hữu cơ
Tin tức - Chứng nhận hữu cơ

Chứng nhận hữu cơ

Việc ghi nhãn chứng nhận hữu cơ thể hiện chất lượng và hình thức sản xuất của nguyên liệu thô. Do đó, các cơ quan tư nhân được chính thức công nhận kiểm soát toàn bộ quá trình từ trồng trọt và chế biến cho tới thành phẩm. Mỗi năm một lần, Salus đều được cơ quan kiểm soát LACON kiểm duyệt, ta có thể thấy được qua số chứng nhận hữu cơ DE-ÖKO-003 được in trên các bao bì sản phẩm. Sau khi kiểm duyệt thành công và được cấp giấy chứng nhận hữu cơ, công ty được phép gắn nhãn chứng nhận hữu cơ lên các sản phẩm của mình.

Nhãn chứng nhận hữu cơ Salus

Nhãn hữu cơ của Salus đảm bảo nguồn gốc của tất cả các thành phần thảo dược từ canh tác hữu cơ và hơn nữa Salus còn tự kiểm tra kỹ lưỡng các phòng thí nghiệm của công ty. Qua đây chúng tôi có thể đảm bảo sản phẩm an toàn nhất có thể và loại trừ việc nhiễm các chất có hại.

Nhãn chứng nhận hữu cơ Châu Âu

Nhờ có nhãn hữu cơ châu Âu mà mọi người có thể phân biệt các sản phẩm hữu cơ rất dễ dàng. Các sản phẩm và thực phẩm dán nhãn được chứng nhận sản xuất theo đúng tiêu chuẩn được ghi trong luật pháp Châu Âu về canh tác hữu cơ. Quy định này được áp dụng trên toàn Châu Âu và đảm bảo tiêu chuẩn thống nhất cho canh tác hữu cơ. Các trang trại hữu cơ lưu giữ cẩn thận sổ sách về tất cả các hệ thống phụ trợ và sản phẩm vì chúng được kiểm duyệt ít nhất mỗi năm một lần bởi một cơ quan kiểm soát được đăng ký chính thức.